BOA

Vårt Tyresö projekt börjar närma sig en milstolpe

Tyresö kommuns miljö och samhällsbyggnadsutskott skall den 22/3 ta upp planen för beslut om samråd.

Ett samråd innebär att de som berörs av förslaget och fackinstanser av olika slag ska ges tillfälle att bedöma förslaget.

Efter att synpunkter kommit in görs eventuella justeringar av planen och sen fortsätter processen fram emot ett antagande.”
Vi kommer att bjuda in till ett vårmöte 27/4 kl. 17:30 där alla ni som bokat en lägenhet får möjlighet att träffas.

Då informerar Bo Aktivt om samrådshandlingarna och ni får även möjlighet att lyssna till trädgårdsmästaren Anders Drakenius som berättar om trädgårdarna och växterna.

 Läs hela inlägget

Valfrihet

Den fysiska kontakten får stå tillbaka i takt med att den digitaliserade världen växer. Sociala medier kan aldrig ersätta det personliga mötet mellan människor. Faran är att många, speciellt äldre kommer att känna sig ensammare i framtiden. Välbefinnandet och hälsan är beroende av gemenskap och kontakt med andra människor. Men möjligheten av att kunna vara … Läs hela inlägget